Seminarium magisterskie V roku prawa dotychczasowych seminarzystów prof. dr hab. D. Szpopera

Seminarium magisterskie V roku prawa dotychczasowych seminarzystów prof. dr hab. D. Szpopera odbędzie się w czwartek 11.10.2018 o godz. 16.00  w sali seminaryjnej Katedry HPiFP przy ul. Obitza 2.  Proszę 
przynieść ze sobą plan, napisane rozdziały i bibliografię pracy magisterskiej. Obecność obowiązkowa.