Seminarium magisterskie - prof.Z. Majkut

Seminarium magisterskie u prof.. Z. Majkuta w dniu 27 maja 2016 r. wyjątkowo odbędą się o godz. 9,45 do 11,15. Zapraszam szczególnie tych , którzy nie złożyli jeszcze pracy mgr i obowiązkowo studenci grupy BMUS1Ls-KRK