Seminarium magisterskie II roku administracji, dotychczasowych seminarzystów prof. UWM dr hab. Przemysława Dąbrowskiego

Seminarium magisterskie II roku administracji, dotychczasowych 
seminarzystów  prof. UWM dr hab. Przemysława Dąbrowskiego, odbędzie się 
w czwartek 11.10.2018 o godz. 15.00  w sali seminaryjnej Katedry HPiFP.