Seminarium magisterskie dra Macieja Lubiszewskiego

Seminarium magisterskie dra Macieja Lubiszewskiego dla studentów pierwszego roku (AMZ1) odbędzie się 24 listopada o godz. 13:00 w sali 109 INK.