Seminarium magisterskie dla V roku Prawa - dr hab. D. Lis-Staranowicz

Seminarium magisterskie dla V roku Prawa prowadzone przez dr hab. D. Lis-Staranowicz wyjątkowo zostało przesunięte na godz. 15.30 z uwagi na debatę konstytucyjną.