Seminarium - dr P. Kubiński

St. Stacjonarne IIIr. Bezpieczeństwo Wewnętrzne
W dn. 6 listopada 2017r., g. 18.20-19.20, CK, p. 11 (2-gi poniedziałek dydaktyczny) odbędzie się seminarium dyplomowe dla osób zgłoszonych do pisania pracy dyplomowej z prawa cywilnego. Obecność studentów jest obowiązkowa.