PJD1 - likwidacja grupy

W związku z pismem Prorektora ds. Kształcenia i Studentów dokonano weryfikacji liczby studentów. Na jej podstawie zlikwidowano na I Roku prawa grupę zajęciową “I’'.