Ostateczny termin złożenia formularzy zgłoszeniowych na praktyki studenckie/absolwenckie w ramach programu Erasmus +

Ostateczny termin złożenia formularzy zgłoszeniowych na praktyki studenckie/absolwenckie w ramach programu Erasmus + upływa 18.04.2019 roku. Przypominam, że po złożeniu przez Państwa aplikacji musi zebrać się Komisja, która ma za zadanie przygotowanie i przekazanie dokumentacji do Rektoratu. Wobec powyższego, proszę o bezwzględne przestrzeganie wskazanych terminów.

Biuro Erasmus będzie czynne w czwartek w godzinach 13.00 - 14.00.