Ogólnopolska konferencje naukowa „Obrót gruntami rolnymi w polskim systemie prawnym” - studenci i doktoranci

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Prawa Prywatnego działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „Obrót gruntami rolnymi w polskim systemie prawnym”, która odbędzie się która odbędzie się w piątek 15 grudnia 2017 r.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z obrotem gruntami rolnymi w polskim systemie prawnym. W tym kontekście chcemy zwrócić uwagę na ograniczenia uchwalone przez Sejm w kwietniu 2016 r., w szczególności ich skutki w sferze prawnej i faktycznej oraz problemy wynikłe z ich stosowania przez organy władzy państwowej. Istotne jest dokonanie oceny tych regulacji po ponad roku obowiązywania, a także ewentualne wysunięcie postulatów de lege ferenda. Obszar badawczy nie zamyka się jednak na tym zagadnieniu – chcemy przyjrzeć się także innym unormowaniom związanym z obrotem gruntami rolnymi, także tymi występującymi w przeszłości.

Do uczestnictwa czynnego zapraszamy studentów i doktorantów. Wymagania abstraktów oraz formularz rejestracyjny odnajdą Państwo w wydarzeniu konferencji: https://www.facebook.com/events/848282165349743/. Termin przesyłania abstraktów upływa 1 grudnia.

Udział czynny oraz bierny w konferencji są bezpłatne. Obie formy uczestnictwa zostaną także potwierdzone stosownymi certyfikatami.