Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Od kodeksu karzącego do współczesności. 200 lat polskich kodyfikacji karnych"

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Od kodeksu karzącego do współczesności. 200 lat polskich kodyfikacji karnych". Konferencja organizowana jest przez Katedrę Prawa Karnego Materialnego i Prawa Wykroczeń, Katedrę Prawa Karnego Wykonawczego i Psychologii Sądowej oraz Katedrę Prawnej Ochrony Państwa, Inspiracją do organizacji tego wydarzenia jest obchodzona w tym roku dwusetna rocznica wprowadzenia do porządku prawnego Kodeksu Karzącego Królestwa Polskiego. Mamy nadzieję, że Konferencja będzie okazją do wymiany poglądów na temat ewolucji przepisów karnych od 1818 roku do czasów współczesnych. Zainteresowanych zapraszamy do Auli Karmazynowej i sali nr 10 CK. Na udział studentów w konferencji wyraziła zgodę Pani Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM ds. dydaktyki dr hab. Justyna Karaźniewicz.