Odpracowanie zajęć dla AMDK1 i AMDK2 z dr K. Bronowską

Zaległe zajęcia za 8 marca odbędą się w niżej podanych terminach:

31.05.2016 r. sala 102 CH
AMDK2D Ochrona ofiar przestępstw w systemie prawa i postępowania karnego - ćw. godz., 18:30-20:00

01.06.2016 r. Aula Ditrichów CH
AMDK1 Postępowanie w sytuacjach kryzysowych – wykład, godz. 
08:00-09:30
AMDK1B
 Postępowanie w sytuacjach kryzysowych - ćw., godz. 
11:30-13:00
AMDK2D, AMDK2C
 Ochrona ofiar przestępstw w systemie prawa i postępowania karnego - wykład specjalistyczny, godz. 13:15-14:45