Nabór uzupełniający do Komisji Prawnej KRD

W związku z końcowymi pracami nad nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także aktami wykonawczymi do tej ustawy, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, mając na względzie konieczność zapewnienia najwyższej jakości opinii prawnych, prowadzi nabór do Komisji Prawnej KRD. Do jej zadań należy m.in. sporządzanie projektów opinii KRD w sprawie przedstawianych jej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektów aktów prawnych.

Pobierz informacje