Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

Dnia 12 kwietnia podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt „Analiza i podsumowanie 20 lat reformy administracyjnej w ujęciu polityczno – prawnym” ) w Centrum Konferencyjnym zostanie rozstawione stoisko Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, na którym dowiecie się m.in. czym jest ta szkoła, zapoznanie się z ofertą oraz dlaczego warto wybrać tę jednostkę jako alternatywę dla aplikacji lub doktoratu. 
 
Szkoła działa w oparciu o ustawę o Krajowej Szkole Administracji Publicznej, uchwaloną przez Sejm RP 14 czerwca 1991 roku. W sierpniu tego samego roku Prezes Rady Ministrów nadał Szkole statut. Szkoła podlega Prezesowi Rady Ministrów, który powołuje jej dyrektora. Założycielką i pierwszą długoletnią dyrektor była prof. Maria Gintowt-Jankowicz. Jednostka kształci osoby wchodzące w skład Korpusu Służby Cywilnej.

Szanowny Pan Dziekan udzielił zgodę na uczestnictwo studentów w wydarzeniu, za uprzednią zgodą wyrażoną przez prowadzącego zajęcia.