Konsultacje i zajęcia - dr Dawid Daniluk

Konsultacje i zajęcia dr. Dawida Daniluka zostają przeniesione z 30 maja 2016 r.(poniedziałek) na 27 maja 2016 r. (piątek):
1) konsultacje odbędą się w godz. 9.55-11.25, s. 313 CH
2) zajęcia z przedmiotu "Polityka wyznaniowa UE" z AMD2B odbędą się w godz. 11.30-13.00, s. 4 CK