Konsultacje i seminarium magisterskie u dr J. Krzywkowskiej 27 XI 2017

Konsultacje rozpoczną się od godz. 14.15.
Seminarium magisterskie będzie trwało do godz. 15.50.