Konsultacje dra J.Orłowskiego podczas sesji letniej

Konsultacje dra J.Orłowskiego podczas sesji letniej (czerwiec):
19.06.2018, godz. 14.30-15.30;
28.06.2018, godz. 12.30-13.30,
pok. 15 CK