Konsultacje dr Marty Romańczuk-Grąckie

Konsultacje dr Marty Romańczuk-Grąckiej w dniu 26 stycznia br. odbędą się w godzinach 8.30-10.00 w p. 214 (BU)."