Konkurs im. Profesora Andrzeja Stelmachowskiego na najlepsze prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie im. Profesora Andrzeja Stelmachowskiego na najlepsze prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne.

Informacja o konkursie

Regulamin konkursu