Komunikat nr 1/2019 Wydziałowej Komisji Wyborczej

Informujemy, że na dzień 12 czerwca 2019 r. zostały zaplanowane wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów do wyboru Rektora i Prorektorów UWM w Olsztynie w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (tj. posiadających stopień doktora i magistra), godz. 13:00, Aula Cytrynowa. 

Komunikat Nr 1/2019 Wydziałowej Komisji Wyborczej