Koło Naukowe Prawa Konkurencji i Własności Intelektualnej „IPR” – spotkanie organizacyjne

Zaprasza zainteresowanych studentów WPiA (w szczególności III i IV rok prawa) do udziału w podejmowanych w jego ramach aktywnościach. Najbliższe spotkanie organizacyjne – Czwartek, 26 października b.r. godz. 9.30 – sala 12 CK. Więcej informacji: e-mail: mareksalamonowicz@wp.pl