Informacje o wyjazdach w rmach programu Erasmus+

 

Szanowni Studenci,

 
osoby, którym został przyznany wyjazd w ramach programu Erasmus+, proszeni są o wypełnienie formularza wyjazdowego znajdującego się w systemie USOS (najpóźniej do środy 14.03.2018 r.)
 

Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku w systemie usos, a są chętne na wyjazd, proszone są o przesłanie do środy 14.03.2018 r. swojego numeru indeksu i nazwy uczelni do której chcą zarekrutować na adres: aniaskolimowska@gmail.com