Informacja dla seminarzystów dr M. Kotowskiej

Osoby gotowe do obrony zapraszam 5 lipca na 13.00, pokój 316 CH. Monika Kotowska