III ALD - seminarium dyplomowe dr. J.Orłowskiego

III ALD - seminarium dyplomowe dr. J.Orłowskiego w semestrze letnim - w piątki (1), godz. 8.45-9.45, pok. 15CK, obecność obowiązkowa.