II Ogólnopolski Studencki Konkurs Wiedzy Z Zakresu Prawa Wyznaniowego

W dniu 7 grudnia 2018 r. w Opolu odbędzie się II OGÓLNOPOLSKI STUDENCKI 
KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA WYZNANIOWEGO.
Organizatorami Konkursu są: Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz 
Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

W Konkursie mogą wziąć udział Studenci studiów I i II stopnia oraz 
jednolitych studiów magisterskich.

Temat szczegółowy tegorocznego Konkursu to: „Konkordat Polski 
1993/1998”.

Pierwszy etap to test, na który składają się pytania jednokrotnego 
wyboru, pytania wielokrotnego wyboru i casus. Drugi etap to odpowiedź 
ustna na trzy wylosowane pytania, w tym: jedno z wiedzy ogólnej z prawa 
wyznaniowego, jedno z tematyki konkordatowej i jeden casus. Do drugiego 
etapu kwalifikuje się siedem osób, które uzyskały najlepsze wyniki w 
etapie pierwszym. Pytania konkursowe (I i II etapu) będą obejmowały 
ogólną wiedzę z prawa wyznaniowego (ex universa) oraz w tym roku 
zagadnienia związane z Konkordatem.

Chęć udziału w konkursie należy potwierdzić u dra Marka Paszkowskiego 
(marek.paszkowski@uwm.edu.pl) w terminie do 15.10.2018 r.