Eliminacje do konkursu wiedzy z prawa wyznaniowego

I etap konkursu wiedzy z prawa wyznaniowego (eliminacje) odbędzie się:
- dla studentów niestacjonarnych: 26.11.2017 r. (niedziela) o godz. 8.20, sala 1 OB
- dla studentów stacjonarnych: 27.11.2017 r. (poniedziałek) godz. 8.20, aula kongresowa

Prosimy o zabranie 2 długopisów.

Z regulaminu konkursu:
Pierwszy etap konkursu będzie polegał na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 50 pytań i trzech odpowiedzi do wyboru. Test zostanie zaprezentowany w formie prezentacji multimedialnej. Każdy z uczestników otrzyma kartę odpowiedzi, do której trzeba wpisać odpowiednią literę: A, B lub C. Jury konkursu sprawdza wyłącznie karty, które zostaną podpisane przez uczestnika. Kartę odpowiedzi należy wypełniać długopisem drukowanymi literami. Po wpisaniu odpowiedniej litery nie można dokonywać skreśleń. Skreślenia i poprawianie odpowiedzi powoduje niezaliczenie odpowiedzi. Za każdą dobrą odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 pkt, a za niewłaściwą 0 pkt. Do finału przechodzi 10 osób z  najwyższą punktacją, łącznie spośród studentów stacjonarnych i niestacjonarnych. W wypadku równej ilości punktów Jury Konkursu kwalifikuje do kolejnego etapu konieczną większą ilość osób.