Egzaminy poprawkowe z Prawa karnego procesowego dla III roku BW (stacjonarne)

Egzaminy poprawkowe z Prawa karnego procesowego dla III roku BW (stacjonarne) odbędą się:
2 września 2016, godz. 16.00 (I termin poprawkowy)
9 września 2016, godz. 16.00 (II termin poprawkowy)