Egzaminy poprawkowe u prof. M. Królikowskiej-Olczak

Egzaminy poprawkowe u prof. M. Królikowskiej-Olczak (Europejskie prawo gospodarcze oraz Publiczne prawo konkurencji) odbędą się:
3 września br. g. 12.00 (studia stacjonarne) g. 12.30 (studia niestacjonarne) s. 12 CK oraz
10 września br. g. 13.00 (studia stacjonarne) g. 13.30 (studia niestacjonarne) s. 12 CK