Egzamin ustny z przedmiotu "Postępowanie administracyjne" u dr Marty Kopacz

Egzamin ustny z przedmiotu "Postępowanie administracyjne" u dr Marty 
Kopacz dla III PJZ odbędzie się 4.02.2019 r. od godz. 17.00 w pokoju 204 
(ink)