Egzamin poprawkowy "Postepowanie karne" - prof. dr hab. J. Kasprzak

Egzamin poprawkowy z Postępowania karnego z prof. dr hab. J. Kasprzakiem odbędzie się w pok. 14 CK n/w terminach:
I termin – w dniach 5-7 września br. godz. 7.00 w pok. 14 CK.
II termin – w dniach 10-11 września godz. 7.00