Egzamin poprawkowy "Logika" - prof. dr hab. J. Kasprzak

Egzamin poprawkowy z Logiki z prof. dr hab. J. Kasprzakiem odbędzie się w Auli Błękitnej n/w terminach:
I termin – w dniu 5 września br. godz. 10.00
II termin – w dniach 10 września godz. 10.00