Egzamin poprawkowy (II) z przedmiotu "Postępowanie sądowoadministracyjne" u dr Marty Kopacz

Egzamin poprawkowy (II) z przedmiotu "Postępowanie sądowoadministracyjne" u dr Marty Kopacz dla I roku Administracji MU, studia niestacjonarne odbędzie się 15 września 2017 r. (piątek) o godz. 8.30 w pokoju 204 (ink)