Dyżur dziekański - dr hab. J. Karaźniewicz

Dyżur dziekański dr hab. J. Karażniewicz w dniu 15 maja 2018 r. odbędzie się wyjątkowo w godz. 8.00 – 8.45 ze względu na udział w posiedzeniu Komisji Senackiej.