DOKTORANCI II i III ROK

 
W związku z koniecznością złożenia rocznego sprawozdania z przebiegu badań naukowych, proszę o dostarczenie sprawozdania do dziekanatu w terminie do 15 grudnia 2017 r.