Dodatkowy termin konsultacji - dr K. Ziółkowska

Dodatkowy termin konsultacji dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych został wyznaczony na dzień 19.01.2018r.,(piątek) w godz. 15.-16.30, CH, pok. 313