Dodatkowy dyżur - prof. M. Lemonnier

Pani prof. M. Lemonnier wyznaczyła dodatkowy dyżur dla studentów w dniu 3.06.2016 r. w godz. 10.15 – 12.00, pok. 6 Ink.