Dodatkowe konsutlacje dra Marka Salamonowicza

Dodatkowe konsutlacje dra Marka Salamonowicza odbędą się w Czwartek 14 września b.r. w godz. 11.00-12.30 w sali 12 CK, w sprawach pilnych proszę o kontakt: e-mail: mareksalamonowicz@wp.pl