Dodatkowe konsultacje - mgr N. Dąbkowska

Dodatkowe konsultacje mgr N. Dąbkowskiej odbędą się 10 stycznia 2018 od godz. 11.30 - 13.00 s. 316 CH.