ALZ3

Seminarzyści dr M. Kowalczyka, którzy nie wypełnili wymogów wynikających z ustaleń z promotorem zostają administracyjnie przepisani do dr P. Romaniuka z Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji. W związku z powyższym proszę kontaktować się bezpośrednio z nowym promotorem.