Strona główna / Praktyki / Wymiar praktyk i liczba punktów ECTS

Wymiar praktyk i liczba punktów ECTS

Liczba godzin praktyk – 480;

Liczba punktów ECTS – 7 .

Na studiach stacjonarnych praktyka realizowana jest w następujących sekwencjach. Student realizuje: 160 godzin praktyk w czasie przerwy wakacyjnej (20 dni roboczych); 120 godzin praktyk w III semestrze (15 dni roboczych); 120 godzin praktyk w IV semestrze (15 dni roboczych); 80 godzin (10 dni roboczych) w V semestrze. Taki rozkład praktyk jest podyktowany konicznością prowadzenia równoległego kształcenia praktycznego na Uniwersytecie i poza Uniwersytetem. Zapewnia stały kontakt studenta ze otoczeniem zawodowym.

Na studiach niestacjonarnych praktyka jest realizowana w przerwie wakacyjnej po I (200 godzin) i II (280 godzin) roku.