Strona główna / Praktyki / Treści praktyki

Treści praktyki

  1. Poznanie zasad i celu funkcjonowania instytucji, w której realizowana jest praktyka.
  2. Poznanie podstawowych aktów prawnych regulujących działalność instytucji, np. ustaw, rozporządzeń, regulaminów i statutów.
  3. Poznanie trybu zarządzania jednostką, także z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.
  4. Poznanie instrumentów cyfrowych wykorzystywanych w codziennym funkcjonowaniu instytucji.
  5. Poszerzenie wiedzy i umiejętności zdobytych w toku studiów w zakresie administracji i informatyki.
  6. Rozwijanie praktycznych umiejętności cyfrowych.
  7. Inspirowanie postępu cyfrowego w miejscu praktyki.
  8. Podejmowanie działań w celu rozwoju umiejętności cyfrowych własnych oraz pracowników jednostki organizacyjnej, w której odbywają się praktyki.
  9. Przygotowanie do samodzielnego wykonywania zadań.
  10. Kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania i nabywania umiejętność interpersonalnych w miejscu praktyki.

11.       Zapoznanie się z przepisami BHP i ppoż. obowiązującymi w miejscu praktyk