Strona główna / Praktyki / Cele praktyki

Cele praktyki

Celem praktyki oraz oczekiwanymi efektami jest nabycie przez studenta wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie:

  1. sprawdzenia uzyskania przez studenta zamierzonych efektów kształcenia w ramach studiów,
  2. sprawdzenie w praktyce umiejętności informatycznych zdobytych w toku studiów,
  3. utrwalenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych nabytych podczas zajęć dydaktycznych w toku studiów,
  4. doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,
  5. kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nimi związanych,
  6. poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i procedur