Punkty ECTS

Liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć:

z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS,

Administracja i cyfryzacja jest kierunkiem umiejscowionym w obszarze nauk społecznych, nauka: prawo, dyscyplina: nauki o administracji. W związku z tym program studiów spełnia powyższe wymagania. Wymaga jednak odnotowania, że program studiów przewiduje przedmioty należące do obszaru nauk humanistycznych lub społecznych, lecz umiejscowionych w innych naukach, np. Makro i mikroekonomia (2 ECTS); Podstawy psychologii /Polityka społeczna (1 ECTS); Historia regionu/Służby specjalne (1 ECTS).

 

z języka obcego:

Liczba godzin: 120. Liczba ECTS: 8. Nauka języka obcego rozpoczyna się od I semestru. Powyższe odstąpienie od zasad obowiązujących w UWM jest podyktowane koniecznością zrealizowania 320 godzin praktyk przez studentów w III, IV i V semestrze.

 

z wychowania fizycznego: 1 ECTS

Liczba godzin: 30. Zajęcia W-F realizowane są w I semestrze. Powyższe odstąpienie od zasad obowiązujących w UWM jest podyktowane koniecznością zrealizowania 320 godzin praktyk przez studentów w III, IV i V semestrze.