Strona główna / Ogólna charakterystyka studiów / Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

Licencjat

Tytuł ten odpowiada zakresowi programu, planu kształcenia i kierunkowych efektów kształcenia, ponieważ: po pierwsze, kierunek studiów należy do obszaru kształcenia dwuobszarowego osadzonego w naukach społecznych i naukach technicznych; po drugie, kierunkowe efekty kształcenia są zgodne z zakresem wiedzy i metod właściwym powyższym dziedzinom i dyscyplinom naukowym. Z powyższego wynika, że jakkolwiek kształcenie na AiC umiejscowione jest w naukach społecznych i technicznych, to skądinąd dyscypliną wiodącą jest nauka o administracji, która przynależy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. Tym samym wybór tytułu zawodowego jest prawidłowy.